">
Πλάνο Ομαδικών Μαθημάτων

Λίστα Ομαδικών Μαθημάτων
Σάββατο
11/07/2020
Kυριακή
12/07/2020
Δευτέρα
13/07/2020
Tρίτη
14/07/2020
Tετάρτη
15/07/2020
Πέμπτη
16/07/2020
Παρασκευή
17/07/2020
Πρωί
09:00-10:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
08:00-09:00
fitness
CROSS FIT
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
1 /15
Προσθήκη
08:00-09:00
stength
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
1 /15
Προσθήκη
08:00-09:00
fitness
CROSS FIT
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
1 /15
Προσθήκη
08:00-09:00
fitness
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
1 /15
Προσθήκη
08:00-09:00
fitness
CROSS FIT
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
1 /15
Προσθήκη
09:30-10:30
BRAZILIAN BUTT
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΦΩΤΗΣ
4 /11
08:30-09:30
DYNAMIC MOBILITY
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
2 /8
Προσθήκη
08:30-09:30
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
08:30-09:30
TOWER-MOBILITY
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
08:30-09:30
REFORMER- FOR ALL
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
08:30-09:30
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
10:00-11:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
6 /8
09:00-10:00
intro / fitness
CROSS FIT
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
09:00-10:00
intro / fitness
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /15
Προσθήκη
09:00-10:00
stength
CROSS FIT
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
09:00-10:00
FAT BURNING (outdoor)
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
1 /15
Προσθήκη
09:00-10:00
intro / fitness
CROSS FIT
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
10:00-11:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
09:30-10:30
PILATES
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /11
Προσθήκη
09:30-10:30
DYNAMIC MOBILITY
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /11
Προσθήκη
09:30-10:30
TOTAL BODY
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /11
Προσθήκη
09:30-10:30
YOGA
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /11
Προσθήκη
09:30-10:30
PILATES
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
1 /11
Προσθήκη
10:30-11:30
SUSPENSION TRAINING- ΙΜΑΝΤΕΣ
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΦΩΤΗΣ
0 /11
10:00-11:00
FAT BURNING (outdoor)
CROSS FIT
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
10:00-11:00
intro / fitness
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /15
Προσθήκη
10:00-11:00
intro / fitness
CROSS FIT
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
10:00-11:00
intro / fitness
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /15
Προσθήκη
10:00-11:00
gymnastics
CROSS FIT
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
11:00-12:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
5 /8
10:30-11:30
TOWER-ADVANCED
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
10:30-11:30
DYNAMIC MOBILITY
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
10:30-11:30
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
10:30-11:30
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
10:30-11:30
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
11:00-12:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
10:30-11:30
TRAIN BOXING
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΜΕΝΙΤΣΑ
1 /11
Προσθήκη
10:30-11:30
POWER PILATES
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΔΑΝΑΗ
1 /11
Προσθήκη
10:30-11:30
ZUMBA
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
1 /11
Προσθήκη
10:30-11:30
CLINICAL PILATES
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΔΑΝΑΗ
2 /11
Προσθήκη
10:30-11:30
BARRE A TERRE
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1 /11
Προσθήκη
11:30-12:30
FAT BURNING (outdoor)
CROSS FIT
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΓΓΟΛΗΣ
3 /20
11:00-12:00
intro / fitness
CROSS FIT
ΧΡΗΣΤΟΣ
0 /15
Προσθήκη
11:00-12:00
intro / fitness
CROSS FIT
ΧΡΗΣΤΟΣ
0 /15
Προσθήκη
11:00-12:00
intro / fitness
CROSS FIT
ΧΡΗΣΤΟΣ
0 /15
Προσθήκη
11:00-12:00
intro / fitness
CROSS FIT
ΧΡΗΣΤΟΣ
0 /15
Προσθήκη
11:00-12:00
stength
CROSS FIT
ΧΡΗΣΤΟΣ
0 /15
Προσθήκη
11:30-12:30
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
11:30-12:30
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
11:30-12:30
DYNAMIC MOBILITY
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
11:30-12:30
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
11:30-12:30
TOWER-BEGINNERS
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
11:30-12:30
BJJ INTRO
MARTIAL ARTS
ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
0 /20
Προσθήκη
11:30-12:30
BJJ INTRO
MARTIAL ARTS
ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
0 /20
Προσθήκη
Μεσημέρι
12:00-13:00
BARRE A TERRE
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
3 /11
Προσθήκη
12:30-13:30
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
12:30-13:30
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
12:30-13:30
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
12:30-13:30
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
12:30-13:30
TOWER-MOBILITY
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
12:00-13:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
16:00-17:00
fitness
CROSS FIT
ΧΡΗΣΤΟΣ
0 /15
Προσθήκη
16:00-17:00
fitness
CROSS FIT
ΧΡΗΣΤΟΣ
0 /15
Προσθήκη
16:00-17:00
fitness
CROSS FIT
ΧΡΗΣΤΟΣ
0 /15
Προσθήκη
16:00-17:00
fitness
CROSS FIT
ΧΡΗΣΤΟΣ
0 /15
Προσθήκη
16:00-17:00
fitness
CROSS FIT
ΧΡΗΣΤΟΣ
0 /15
Προσθήκη
13:00-14:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
17:00-18:00
DYNAMIC MOBILITY
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
17:00-18:00
TOWER-BEGINNERS
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
17:00-18:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
17:00-18:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
17:00-18:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
14:00-15:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
17:15-18:15
weightlifting * / intro
CROSS FIT
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ/ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
2 /15
Προσθήκη
17:15-18:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΙΩΑΝΝΑ
1 /15
Προσθήκη
17:15-18:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ
2 /15
Προσθήκη
17:15-18:15
stength
CROSS FIT
ΙΩΑΝΝΑ/ΣΑΒΒΑΣ
1 /15
Προσθήκη
17:15-18:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
15:00-16:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
15:00-17:00
BJJ SPARRING
MARTIAL ARTS
ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
0 /20
Προσθήκη
16:00-17:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
17:00-18:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
17:00-18:30
KRAV MAGA
MARTIAL ARTS
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
2 /20
Προσθήκη
Απόγευμα
18:00-19:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
18:00-19:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
2 /8
Προσθήκη
18:00-19:00
TOWER-BEGINNERS
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
18:00-19:00
DYNAMIC MOBILITY
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
18:00-19:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3 /8
Προσθήκη
18:00-19:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
18:15-19:15
wod 4 all
CROSS FIT
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΓΓΟΛΗΣ
1 /20
Προσθήκη
18:00-19:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
18:00-19:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
18:00-19:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
18:00-19:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
18:00-19:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
19:00-20:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
18:15-19:15
FAT BURNING (outdoor)
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
18:15-19:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΙΩΑΝΝΑ/ΣΑΒΒΑΣ
0 /15
Προσθήκη
18:15-19:15
stength
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
18:15-19:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΙΩΑΝΝΑ/ΣΑΒΒΑΣ
0 /15
Προσθήκη
18:15-19:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ
1 /15
Προσθήκη
20:00-21:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
1 /35
Προσθήκη
19:00-20:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
19:00-20:00
TOWER-BEGINNERS
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
19:00-20:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
4 /8
Προσθήκη
19:00-20:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
2 /8
Προσθήκη
19:00-20:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
3 /8
Προσθήκη
19:00-20:00
TRAIN BOXING
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΜΕΝΙΤΣΑ
1 /11
Προσθήκη
19:00-20:00
TRAIN BOXING
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΜΕΝΙΤΣΑ
0 /11
Προσθήκη
19:00-20:00
CLINICAL PILATES
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
11 /11
Μη διαθέσιμες θέσεις
19:00-20:00
PILATES
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
11 /11
Μη διαθέσιμες θέσεις
19:00-20:00
DYNAMIC MOBILITY
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
1 /11
Προσθήκη
19:00-20:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
19:00-20:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
19:00-20:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
19:00-20:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
19:00-20:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
19:00-20:15
BJJ INTRO/BEGGINERS
MARTIAL ARTS
ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
1 /20
Προσθήκη
19:00-20:00
BJJ BEGGINERS/KRAV MAGA
MARTIAL ARTS
ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ/ΣΤΑΜΑΤΗΣ
2 /20
Προσθήκη
19:00-20:15
BJJ INTRO/BEGGINERS
MARTIAL ARTS
ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
1 /20
Προσθήκη
19:00-20:00
BJJ BEGGINERS/KRAV MAGA
MARTIAL ARTS
ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ/ΣΤΑΜΑΤΗΣ
0 /20
Προσθήκη
19:00-20:00
BJJ INTRO/BEGGINERS
MARTIAL ARTS
ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
0 /20
Προσθήκη
19:15-20:15
stength
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ
1 /15
Προσθήκη
19:15-20:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΙΩΑΝΝΑ/ΣΑΒΒΑΣ
2 /15
Προσθήκη
19:15-20:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ
1 /15
Προσθήκη
19:15-20:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΙΩΑΝΝΑ/ΣΑΒΒΑΣ
1 /15
Προσθήκη
19:15-20:15
gymnastics
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
20:00-21:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
2 /8
Προσθήκη
20:00-21:00
TOWER-ADVANCED
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3 /8
Προσθήκη
20:00-21:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
2 /8
Προσθήκη
20:00-21:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3 /8
Προσθήκη
20:00-21:00
DYNAMIC MOBILITY
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
20:00-21:00
ZUMBA
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
8 /11
Προσθήκη
20:00-21:00
ZUMBA
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
7 /11
Προσθήκη
20:00-21:00
DYNAMIC TUBES
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
5 /11
Προσθήκη
20:00-21:00
FIT CHALLENGE
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
1 /11
Προσθήκη
20:00-21:00
PILATES RINGS
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
7 /11
Προσθήκη
20:00-21:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
20:00-21:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
20:00-21:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
20:00-21:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
20:00-21:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
20:15-21:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ
1 /15
Προσθήκη
20:00-21:00
BJJ BEGGINERS/MUAY THAI
MARTIAL ARTS
ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ
0 /20
Προσθήκη
20:15-21:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ
1 /15
Προσθήκη
20:00-21:00
BJJ BEGGINERS/MUAY THAI
MARTIAL ARTS
ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ
0 /20
Προσθήκη
20:00-21:00
BJJ ADVANCED/MUAY THAI
MARTIAL ARTS
ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ
0 /20
Προσθήκη
20:15-21:15
MUAY THAI
MARTIAL ARTS
ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
0 /10
Προσθήκη
20:15-21:15
stength
CROSS FIT
ΙΩΑΝΝΑ/ΣΑΒΒΑΣ
0 /15
Προσθήκη
20:15-21:15
MUAY THAI
MARTIAL ARTS
ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
0 /10
Προσθήκη
20:15-21:15
FAT BURNING (outdoor)
CROSS FIT
ΙΩΑΝΝΑ/ΣΑΒΒΑΣ
0 /15
Προσθήκη
20:15-21:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
20:15-22:00
BJJ ADVANCED
MARTIAL ARTS
ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
0 /10
Προσθήκη
21:00-22:00
FIGHT & BODY
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΦΩΤΗΣ
3 /11
Προσθήκη
20:15-22:00
BJJ ADVANCED
MARTIAL ARTS
ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
0 /10
Προσθήκη
21:00-22:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
21:00-22:00
TABATA INTERVALS
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
1 /11
Προσθήκη
21:00-22:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
2 /8
Προσθήκη
21:00-22:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
21:00-22:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
2 /8
Προσθήκη
21:00-22:00
TAE BO
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
0 /11
Προσθήκη
21:00-22:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
21:00-22:00
YOGA
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
3 /11
Προσθήκη
21:00-22:00
BJJ ADVANCED/MUAY THAI
MARTIAL ARTS
ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ
0 /20
Προσθήκη
21:00-22:00
TABATA INTERVALS
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
2 /11
Προσθήκη
21:00-22:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
21:00-22:00
BJJ BEGGINERS/MUAY THAI
MARTIAL ARTS
ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ
0 /20
Προσθήκη
21:00-22:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
21:15-22:15
advanced
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
21:00-22:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
21:00-22:00
BJJ ADVANCED/MUAY THAI
MARTIAL ARTS
ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ
0 /20
Προσθήκη
21:15-22:15
advanced
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
21:15-22:15
advanced
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ
1 /15
Προσθήκη
22:00-23:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
21:15-22:15
advanced
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
21:15-22:15
advanced
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
22:00-23:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
21:15-22:15
MUAY THAI
MARTIAL ARTS
ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
0 /20
Προσθήκη
22:00-23:00
KRAV MAGA
MARTIAL ARTS
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
0 /20
Προσθήκη
21:15-22:15
MUAY THAI
MARTIAL ARTS
ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
0 /20
Προσθήκη
22:00-23:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
23:00-23:59
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
22:00-23:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
23:00-23:59
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
22:00-23:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
22:00-23:00
KRAV MAGA
MARTIAL ARTS
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
0 /20
Προσθήκη
23:00-23:59
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
23:00-23:59
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
23:00-23:59
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη