Πλάνο Ομαδικών Μαθημάτων

Λίστα Ομαδικών Μαθημάτων
Σάββατο
24/08/2019
Kυριακή
25/08/2019
Δευτέρα
26/08/2019
Tρίτη
27/08/2019
Tετάρτη
28/08/2019
Πέμπτη
29/08/2019
Παρασκευή
30/08/2019
Πρωί
08:30-09:30
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
08:30-09:30
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
08:30-09:30
TOWER-ADVANCED
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
08:30-09:30
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
08:30-09:30
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
09:30-10:30
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
09:30-10:30
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
09:30-10:30
TOWER-ADVANCED
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
09:30-10:30
MOBILITY
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
09:30-10:30
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
10:30-11:30
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
10:30-11:30
MOBILITY
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
10:30-11:30
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
10:30-11:30
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
10:30-11:30
TOWER-ADVANCED
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
Μεσημέρι
12:00-13:00
TOWER-ADVANCED
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
12:00-13:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
12:00-13:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
12:00-13:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
12:00-13:00
TOWER-BEGINNERS
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
13:00-14:00
TOWER-BEGINNERS
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
13:00-14:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
13:00-14:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
13:00-14:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
13:00-14:00
TOWER-ADVANCED
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
17:00-18:00
MOBILITY
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
16:00-17:00
TOWER-ADVANCED
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
17:00-18:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
17:00-18:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
17:00-18:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
17:00-18:00
TOWER-BEGINNERS
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
Απόγευμα
18:00-19:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
18:00-19:00
TOWER-BEGINNERS
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
18:00-19:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
18:00-19:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
18:00-19:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
19:00-20:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
3 /8
Προσθήκη
19:00-20:00
TOWER-BEGINNERS
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
19:00-20:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
2 /8
Προσθήκη
19:00-20:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
19:00-20:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
2 /8
Προσθήκη
20:00-21:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
20:00-21:00
TOWER-ADVANCED
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
20:00-21:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
20:00-21:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
20:00-21:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
21:00-22:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
21:00-22:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
21:00-22:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη