Πλάνο Ομαδικών Μαθημάτων

Λίστα Ομαδικών Μαθημάτων
Δευτέρα
14/10/2019
Tρίτη
15/10/2019
Tετάρτη
16/10/2019
Πέμπτη
17/10/2019
Παρασκευή
18/10/2019
Σάββατο
19/10/2019
Kυριακή
20/10/2019
Πρωί
08:00-09:00
fitness
CROSS FIT
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
5 /15
08:00-09:00
stength / intro
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
2 /15
Προσθήκη
08:00-09:00
fitness
CROSS FIT
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
3 /15
Προσθήκη
08:00-09:00
fitness
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
2 /15
Προσθήκη
08:00-09:00
fitness
CROSS FIT
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
3 /15
Προσθήκη
09:00-10:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
2 /8
Προσθήκη
08:30-09:30
MOBILITY
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
08:30-09:30
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
4 /8
Προσθήκη
08:30-09:30
TOWER-MOBILITY
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
3 /8
Προσθήκη
08:30-09:30
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
3 /8
Προσθήκη
08:30-09:30
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
4 /8
Προσθήκη
09:00-10:00
BRAZILIAN BUTT*
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΦΩΤΗΣ
0 /25
Προσθήκη
09:00-10:00
intro / fitness
CROSS FIT
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
1 /15
09:00-10:00
intro / fitness
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /15
Προσθήκη
09:00-10:00
stength / intro
CROSS FIT
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
1 /15
Προσθήκη
09:00-10:00
YOGA EXCLUSIVE*
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΚΟΣ
2 /25
Προσθήκη
09:00-10:00
intro / fitness
CROSS FIT
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
10:00-11:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
4 /8
Προσθήκη
09:30-10:30
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
4 /8
09:30-10:30
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
4 /8
Προσθήκη
09:30-10:30
TOWER-ADVANCED
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
09:00-10:00
FAT BURNING (outdoor)
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /15
Προσθήκη
09:30-10:30
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
10:00-11:00
SUSPENSION TRAINING- ΙΜΑΝΤΕΣ*
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΦΩΤΗΣ
0 /25
Προσθήκη
10:00-11:00
CLINICAL PILATES*
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΣΟΥΖΑΝΑ
7 /25
10:00-11:00
YOGA EXCLUSIVE*
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΚΟΣ
1 /25
Προσθήκη
10:00-11:00
intro / fitness
CROSS FIT
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
1 /15
Προσθήκη
09:30-10:30
MOBILITY
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
4 /8
Προσθήκη
10:00-11:00
PILATES EXCLUSIVE
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΣΟΥΖΑΝΑ
3 /25
Προσθήκη
11:00-12:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
3 /8
Προσθήκη
10:00-11:00
FAT BURNING (outdoor)
CROSS FIT
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
1 /15
10:00-11:00
intro / fitness
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
2 /15
Προσθήκη
10:30-11:30
TOWER-BEGINNERS
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
10:00-11:00
intro / fitness
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
1 /15
Προσθήκη
10:00-11:00
intro / fitness
CROSS FIT
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
1 /15
Προσθήκη
11:30-12:30
FAT BURNING (outdoor)
CROSS FIT
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΓΓΟΛΗΣ
1 /15
Προσθήκη
10:30-11:30
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
2 /8
10:30-11:30
MOBILITY
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
2 /8
Προσθήκη
11:00-12:00
intro / fitness
CROSS FIT
ΧΡΗΣΤΟΣ
0 /15
Προσθήκη
10:30-11:30
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
10:30-11:30
TOWER-ADVANCED
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
11:00-12:00
intro / fitness
CROSS FIT
ΧΡΗΣΤΟΣ
1 /15
11:00-12:00
intro / fitness
CROSS FIT
ΧΡΗΣΤΟΣ
0 /15
Προσθήκη
11:00-12:00
intro / fitness
CROSS FIT
ΧΡΗΣΤΟΣ
0 /15
Προσθήκη
11:00-12:00
stength / intro
CROSS FIT
ΧΡΗΣΤΟΣ
1 /15
Προσθήκη
11:00-12:00
SUSPENSION TRAINING- ΙΜΑΝΤΕΣ*
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΦΩΤΗΣ
1 /25
Προσθήκη
Μεσημέρι
12:00-13:00
TOWER-ADVANCED
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
12:00-13:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
12:00-13:00
MOBILITY
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
12:00-13:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
12:00-13:00
TOWER-MOBILITY
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
12:00-13:00
BARRE A TERRE
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
5 /20
Προσθήκη
13:00-14:00
TOWER-BEGINNERS
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
2 /8
Προσθήκη
13:00-14:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
13:00-14:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
13:00-14:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
13:00-14:00
TOWER-ADVANCED
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
16:00-17:00
fitness
CROSS FIT
ΧΡΗΣΤΟΣ
0 /15
Προσθήκη
16:00-17:00
fitness
CROSS FIT
ΙΩΑΝΝΑ
0 /15
Προσθήκη
16:00-17:00
fitness
CROSS FIT
ΧΡΗΣΤΟΣ
0 /15
Προσθήκη
16:00-17:00
fitness
CROSS FIT
ΙΩΑΝΝΑ
1 /15
Προσθήκη
16:00-17:00
fitness
CROSS FIT
ΧΡΗΣΤΟΣ
0 /15
Προσθήκη
17:00-18:00
EXCLUSIVE FUNCTIONAL TRAINING*
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΦΩΤΗΣ
0 /25
Προσθήκη
16:00-17:00
TOWER-ADVANCED
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
17:00-18:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
2 /8
Προσθήκη
17:00-18:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
2 /8
Προσθήκη
17:00-18:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
3 /8
Προσθήκη
17:00-18:00
MOBILITY
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
4 /8
Προσθήκη
17:00-18:00
TOWER-BEGINNERS
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
2 /8
Προσθήκη
17:15-18:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
1 /15
Προσθήκη
17:00-18:00
CLINICAL PILATES*
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΣΟΥΖΑΝΑ
3 /25
Προσθήκη
17:15-18:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
17:15-18:15
weightlifting * / intro
CROSS FIT
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ/ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
1 /25
Προσθήκη
17:15-18:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΙΩΑΝΝΑ
1 /15
Προσθήκη
17:15-18:15
stength / intro
CROSS FIT
ΙΩΑΝΝΑ
1 /15
Προσθήκη
Απόγευμα
18:00-19:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
18:00-19:00
PILATES EXCLUSIVE
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΣΟΦΙΑ
6 /25
Προσθήκη
18:00-19:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
4 /8
Προσθήκη
18:00-19:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
18:00-19:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
3 /8
Προσθήκη
18:15-19:15
wod 4 all
CROSS FIT
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΓΓΟΛΗΣ
0 /15
Προσθήκη
18:15-19:15
FAT BURNING (outdoor)
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ
1 /24
Προσθήκη
18:00-19:00
TOWER-BEGINNERS
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
6 /8
Προσθήκη
18:00-19:00
CLINICAL PILATES*
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΣΟΥΖΑΝΑ
3 /25
Προσθήκη
18:15-19:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΙΩΑΝΝΑ/ΣΑΒΒΑΣ
0 /24
Προσθήκη
18:00-19:00
YOGA EXCLUSIVE*
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
0 /25
Προσθήκη
18:30-19:30
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
ΜΑΡΙΑ
0 /1
1 Θέση διαθέσιμη
Προσθήκη
19:00-20:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
18:15-19:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΙΩΑΝΝΑ/ΣΑΒΒΑΣ
0 /24
Προσθήκη
18:15-19:15
stength / intro
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ
2 /24
Προσθήκη
19:00-20:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
7 /8
1 Θέση διαθέσιμη
Προσθήκη
18:15-19:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ
1 /24
Προσθήκη
19:15-20:15
stength / intro
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ
1 /24
Προσθήκη
19:00-20:00
YOGA EXCLUSIVE*
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΡΟΥΛΑ
2 /25
Προσθήκη
19:00-20:00
MOBILITY
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
5 /8
Προσθήκη
19:15-20:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΙΩΑΝΝΑ/ΣΑΒΒΑΣ
0 /24
Προσθήκη
19:00-20:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
5 /8
Προσθήκη
20:00-21:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
4 /8
Προσθήκη
19:00-20:00
TOWER-BEGINNERS
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
19:15-20:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /24
Προσθήκη
20:00-21:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
19:00-20:00
PILATES EXCLUSIVE
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
7 /25
Προσθήκη
20:15-21:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ
3 /24
Προσθήκη
19:15-20:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΙΩΑΝΝΑ/ΣΑΒΒΑΣ
1 /24
Προσθήκη
20:00-21:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
7 /8
1 Θέση διαθέσιμη
Προσθήκη
20:15-21:15
FAT BURNING (outdoor)
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
1 /15
Προσθήκη
19:15-20:15
gymnastics
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /24
Προσθήκη
21:00-22:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
20:00-21:00
TOWER-ADVANCED
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
6 /8
Προσθήκη
20:00-21:00
PILATES RINGS*
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
8 /25
Προσθήκη
21:00-22:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
20:00-21:00
MOBILITY
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
3 /8
Προσθήκη
21:00-22:00
YOGA EXCLUSIVE*
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΚΟΣ
4 /25
Προσθήκη
20:15-21:15
stength / intro
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
1 /15
Προσθήκη
20:15-21:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /24
Προσθήκη
21:00-22:00
VINYASA-HATHA YOGA*
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΚΑΡΟΛΙΝΑ
0 /25
Προσθήκη
20:15-21:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ
1 /24
Προσθήκη
21:15-22:15
advanced
CROSS FIT
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
1 /15
Προσθήκη
21:00-22:00
PILATES EXCLUSIVE
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΡΟΥΛΑ
2 /25
Προσθήκη
21:00-22:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
21:15-22:15
advanced
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
1 /15
Προσθήκη
21:15-22:15
advanced
CROSS FIT
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
21:15-22:15
advanced
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
1 /15
Προσθήκη
21:15-22:15
advanced
CROSS FIT
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
1 /15
Προσθήκη