">
Πλάνο Ομαδικών

Πλάνο εβδομάδας
Hμερομηνία Ώρα Αίθουσα Ομαδικό Μαθημα Γυμναστής Πληρότητα
Kυριακή 26 Ιαν
Δευτέρα 27 Ιαν
Δευτέρα 27/01/2020 08:00-09:00 fitness CROSS FIT ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1 /15
Προσθήκη
Δευτέρα 27/01/2020 08:30-09:30 MOBILITY ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
Δευτέρα 27/01/2020 09:00-10:00 intro / fitness CROSS FIT ΛΕΩΝΙΔΑΣ 0 /15
Προσθήκη
Δευτέρα 27/01/2020 09:30-10:30 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 4 /8
Προσθήκη
Δευτέρα 27/01/2020 10:00-11:00 CLINICAL PILATES* ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΜΑΡΙΑ 3 /25
Προσθήκη
Δευτέρα 27/01/2020 10:00-11:00 FAT BURNING (outdoor) CROSS FIT ΛΕΩΝΙΔΑΣ 0 /15
Προσθήκη
Δευτέρα 27/01/2020 10:30-11:30 TOWER-ADVANCED ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Δευτέρα 27/01/2020 11:00-12:00 intro / fitness CROSS FIT ΧΡΗΣΤΟΣ 0 /15
Προσθήκη
Δευτέρα 27/01/2020 12:00-13:00 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Δευτέρα 27/01/2020 13:00-14:00 BEGINNERS-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1 /8
Προσθήκη
Δευτέρα 27/01/2020 16:00-17:00 fitness CROSS FIT ΧΡΗΣΤΟΣ 0 /15
Προσθήκη
Δευτέρα 27/01/2020 17:00-18:00 EXCLUSIVE FUNCTIONAL TRAINING* ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΦΩΤΗΣ 0 /25
Προσθήκη
Δευτέρα 27/01/2020 17:00-18:00 MOBILITY ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2 /8
Προσθήκη
Δευτέρα 27/01/2020 17:15-18:15 weightlifting * / intro CROSS FIT ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ/ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 0 /15
Προσθήκη
Δευτέρα 27/01/2020 18:00-19:00 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 5 /8
Προσθήκη
Δευτέρα 27/01/2020 18:15-19:15 FAT BURNING (outdoor) CROSS FIT ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1 /15
Προσθήκη
Δευτέρα 27/01/2020 19:00-20:00 BEGINNERS-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 7 /8
1 Θέση διαθέσιμη
Προσθήκη
Δευτέρα 27/01/2020 19:15-20:15 stength / intro CROSS FIT ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ 3 /15
Προσθήκη
Δευτέρα 27/01/2020 20:00-21:00 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 3 /8
Προσθήκη
Δευτέρα 27/01/2020 20:15-21:15 intro / fitness CROSS FIT ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1 /15
Προσθήκη
Δευτέρα 27/01/2020 21:00-22:00 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Δευτέρα 27/01/2020 21:00-22:00 YOGA EXCLUSIVE* ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΜΑΡΚΟΣ 0 /25
Προσθήκη
Δευτέρα 27/01/2020 21:15-22:15 advanced CROSS FIT ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ 0 /15
Προσθήκη
Tρίτη 28 Ιαν
Tρίτη 28/01/2020 08:00-09:00 stength / intro CROSS FIT ΣΑΒΒΑΣ 1 /15
Προσθήκη
Tρίτη 28/01/2020 08:30-09:30 BEGINNERS-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 6 /8
Προσθήκη
Tρίτη 28/01/2020 09:00-10:00 intro / fitness CROSS FIT ΣΑΒΒΑΣ 1 /15
Προσθήκη
Tρίτη 28/01/2020 09:30-10:30 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2 /8
Προσθήκη
Tρίτη 28/01/2020 10:00-11:00 YOGA EXCLUSIVE* ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΜΑΡΚΟΣ 0 /25
Προσθήκη
Tρίτη 28/01/2020 10:00-11:00 intro / fitness CROSS FIT ΣΑΒΒΑΣ 0 /15
Προσθήκη
Tρίτη 28/01/2020 10:30-11:30 MOBILITY ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1 /8
Προσθήκη
Tρίτη 28/01/2020 11:00-12:00 intro / fitness CROSS FIT ΧΡΗΣΤΟΣ 0 /15
Προσθήκη
Tρίτη 28/01/2020 11:00-12:00 SUSPENSION TRAINING- ΙΜΑΝΤΕΣ* ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΦΩΤΗΣ 0 /25
Προσθήκη
Tρίτη 28/01/2020 12:00-13:00 BEGINNERS-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2 /8
Προσθήκη
Tρίτη 28/01/2020 13:00-14:00 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1 /8
Προσθήκη
Tρίτη 28/01/2020 16:00-17:00 fitness CROSS FIT ΙΩΑΝΝΑ 0 /15
Προσθήκη
Tρίτη 28/01/2020 17:00-18:00 TOWER-BEGINNERS ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2 /8
Προσθήκη
Tρίτη 28/01/2020 17:15-18:15 intro / fitness CROSS FIT ΙΩΑΝΝΑ 0 /15
Προσθήκη
Tρίτη 28/01/2020 18:00-19:00 PILATES EXCLUSIVE ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΣΟΦΙΑ 2 /25
Προσθήκη
Tρίτη 28/01/2020 18:00-19:00 TOWER-BEGINNERS ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΧΡΙΣΤΙΝΑ 8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
Tρίτη 28/01/2020 18:15-19:15 intro / fitness CROSS FIT ΙΩΑΝΝΑ/ΣΑΒΒΑΣ 1 /15
Προσθήκη
Tρίτη 28/01/2020 19:00-20:00 YOGA EXCLUSIVE* ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΡΟΥΛΑ 1 /25
Προσθήκη
Tρίτη 28/01/2020 19:00-20:00 TOWER-BEGINNERS ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΧΡΙΣΤΙΝΑ 8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
Tρίτη 28/01/2020 19:15-20:15 intro / fitness CROSS FIT ΙΩΑΝΝΑ/ΣΑΒΒΑΣ 2 /15
Προσθήκη
Tρίτη 28/01/2020 20:00-21:00 TOWER-ADVANCED ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΧΡΙΣΤΙΝΑ 8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
Tρίτη 28/01/2020 20:15-21:15 stength / intro CROSS FIT ΙΩΑΝΝΑ/ΣΑΒΒΑΣ 0 /15
Προσθήκη
Tρίτη 28/01/2020 21:00-22:00 PILATES EXCLUSIVE ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΡΟΥΛΑ 3 /25
Προσθήκη
Tρίτη 28/01/2020 21:00-22:00 TOWER-ADVANCED ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1 /8
Προσθήκη
Tρίτη 28/01/2020 21:15-22:15 advanced CROSS FIT ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1 /15
Προσθήκη
Tετάρτη 29 Ιαν
Tετάρτη 29/01/2020 08:00-09:00 fitness CROSS FIT ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1 /15
Προσθήκη
Tετάρτη 29/01/2020 08:30-09:30 TOWER-MOBILITY ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1 /8
Προσθήκη
Tετάρτη 29/01/2020 09:00-10:00 stength / intro CROSS FIT ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1 /15
Προσθήκη
Tετάρτη 29/01/2020 09:30-10:30 TOWER-ADVANCED ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2 /8
Προσθήκη
Tετάρτη 29/01/2020 10:00-11:00 intro / fitness CROSS FIT ΛΕΩΝΙΔΑΣ 0 /15
Προσθήκη
Tετάρτη 29/01/2020 10:30-11:30 BEGINNERS-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Tετάρτη 29/01/2020 11:00-12:00 intro / fitness CROSS FIT ΧΡΗΣΤΟΣ 0 /15
Προσθήκη
Tετάρτη 29/01/2020 12:00-13:00 MOBILITY ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Tετάρτη 29/01/2020 13:00-14:00 BEGINNERS-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Tετάρτη 29/01/2020 16:00-17:00 fitness CROSS FIT ΧΡΗΣΤΟΣ 0 /15
Προσθήκη
Tετάρτη 29/01/2020 17:00-18:00 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 5 /8
Προσθήκη
Tετάρτη 29/01/2020 17:15-18:15 intro / fitness CROSS FIT ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ 0 /15
Προσθήκη
Tετάρτη 29/01/2020 18:00-19:00 PILATES RINGS* ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΜΑΡΙΑ 1 /25
Προσθήκη
Tετάρτη 29/01/2020 18:00-19:00 MOBILITY ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 3 /8
Προσθήκη
Tετάρτη 29/01/2020 18:15-19:15 stength / intro CROSS FIT ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ 3 /15
Προσθήκη
Tετάρτη 29/01/2020 19:00-20:00 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
Tετάρτη 29/01/2020 19:15-20:15 intro / fitness CROSS FIT ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1 /15
Προσθήκη
Tετάρτη 29/01/2020 20:00-21:00 BEGINNERS-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 4 /8
Προσθήκη
Tετάρτη 29/01/2020 20:00-21:00 PILATES RINGS* ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΜΑΡΙΑ 4 /25
Προσθήκη
Tετάρτη 29/01/2020 20:15-21:15 intro / fitness CROSS FIT ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1 /15
Προσθήκη
Tετάρτη 29/01/2020 21:00-22:00 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2 /8
Προσθήκη
Tετάρτη 29/01/2020 21:15-22:15 advanced CROSS FIT ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ 0 /15
Προσθήκη
Πέμπτη 30 Ιαν
Πέμπτη 30/01/2020 08:00-09:00 fitness CROSS FIT ΣΑΒΒΑΣ 1 /15
Προσθήκη
Πέμπτη 30/01/2020 08:30-09:30 REFORMER- FOR ALL ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 3 /8
Προσθήκη
Πέμπτη 30/01/2020 09:00-10:00 YOGA EXCLUSIVE* ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΜΑΡΚΟΣ 0 /25
Προσθήκη
Πέμπτη 30/01/2020 09:00-10:00 FAT BURNING (outdoor) CROSS FIT ΣΑΒΒΑΣ 0 /15
Προσθήκη
Πέμπτη 30/01/2020 09:30-10:30 MOBILITY ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 5 /8
Προσθήκη
Πέμπτη 30/01/2020 10:00-11:00 intro / fitness CROSS FIT ΣΑΒΒΑΣ 0 /15
Προσθήκη
Πέμπτη 30/01/2020 10:30-11:30 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Πέμπτη 30/01/2020 11:00-12:00 intro / fitness CROSS FIT ΧΡΗΣΤΟΣ 0 /15
Προσθήκη
Πέμπτη 30/01/2020 12:00-13:00 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Πέμπτη 30/01/2020 13:00-14:00 BEGINNERS-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Πέμπτη 30/01/2020 16:00-17:00 fitness CROSS FIT ΙΩΑΝΝΑ 0 /15
Προσθήκη
Πέμπτη 30/01/2020 17:00-18:00 BEGINNERS-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΧΡΙΣΤΙΝΑ 3 /8
Προσθήκη
Πέμπτη 30/01/2020 17:00-18:00 CLINICAL PILATES* ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΔΑΝΑΗ 0 /25
Προσθήκη
Πέμπτη 30/01/2020 17:15-18:15 stength / intro CROSS FIT ΙΩΑΝΝΑ/ΣΑΒΒΑΣ 0 /15
Προσθήκη
Πέμπτη 30/01/2020 18:00-19:00 BEGINNERS-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΧΡΙΣΤΙΝΑ 8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
Πέμπτη 30/01/2020 18:15-19:15 intro / fitness CROSS FIT ΙΩΑΝΝΑ/ΣΑΒΒΑΣ 1 /15
Προσθήκη
Πέμπτη 30/01/2020 19:00-20:00 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΧΡΙΣΤΙΝΑ 6 /8
Προσθήκη
Πέμπτη 30/01/2020 19:15-20:15 intro / fitness CROSS FIT ΙΩΑΝΝΑ/ΣΑΒΒΑΣ 2 /15
Προσθήκη
Πέμπτη 30/01/2020 20:00-21:00 BEGINNERS-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΧΡΙΣΤΙΝΑ 7 /8
1 Θέση διαθέσιμη
Προσθήκη
Πέμπτη 30/01/2020 20:15-21:15 FAT BURNING (outdoor) CROSS FIT ΙΩΑΝΝΑ/ΣΑΒΒΑΣ 1 /15
Προσθήκη
Πέμπτη 30/01/2020 21:00-22:00 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Πέμπτη 30/01/2020 21:00-22:00 VINYASA-HATHA YOGA* ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΚΑΡΟΛΙΝΑ 0 /25
Προσθήκη
Πέμπτη 30/01/2020 21:15-22:15 advanced CROSS FIT ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ 0 /15
Προσθήκη
Παρασκευή 31 Ιαν
Παρασκευή 31/01/2020 08:00-09:00 fitness CROSS FIT ΛΕΩΝΙΔΑΣ 0 /15
Προσθήκη
Παρασκευή 31/01/2020 08:30-09:30 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 3 /8
Προσθήκη
Παρασκευή 31/01/2020 09:00-10:00 intro / fitness CROSS FIT ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1 /15
Προσθήκη
Παρασκευή 31/01/2020 09:30-10:30 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 3 /8
Προσθήκη
Παρασκευή 31/01/2020 10:00-11:00 PILATES EXCLUSIVE ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΔΑΝΑΗ 3 /25
Προσθήκη
Παρασκευή 31/01/2020 10:00-11:00 gymnastics CROSS FIT ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1 /15
Προσθήκη
Παρασκευή 31/01/2020 10:30-11:30 BEGINNERS-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Παρασκευή 31/01/2020 11:00-12:00 stength / intro CROSS FIT ΧΡΗΣΤΟΣ 0 /15
Προσθήκη
Παρασκευή 31/01/2020 12:00-13:00 TOWER-BEGINNERS ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Παρασκευή 31/01/2020 13:00-14:00 TOWER-MOBILITY ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1 /8
Προσθήκη
Παρασκευή 31/01/2020 16:00-17:00 fitness CROSS FIT ΧΡΗΣΤΟΣ 0 /15
Προσθήκη
Παρασκευή 31/01/2020 17:00-18:00 BEGINNERS-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Παρασκευή 31/01/2020 17:15-18:15 intro / fitness CROSS FIT ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ 0 /15
Προσθήκη
Παρασκευή 31/01/2020 18:00-19:00 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 3 /8
Προσθήκη
Παρασκευή 31/01/2020 18:00-19:00 YOGA EXCLUSIVE* ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΜΑΡΙΑ 1 /25
Προσθήκη
Παρασκευή 31/01/2020 18:15-19:15 intro / fitness CROSS FIT ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2 /15
Προσθήκη
Παρασκευή 31/01/2020 19:00-20:00 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 5 /8
Προσθήκη
Παρασκευή 31/01/2020 19:00-20:00 PILATES EXCLUSIVE ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΜΑΡΙΑ 5 /25
Προσθήκη
Παρασκευή 31/01/2020 19:15-20:15 gymnastics CROSS FIT ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1 /15
Προσθήκη
Παρασκευή 31/01/2020 20:00-21:00 MOBILITY ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 3 /8
Προσθήκη
Παρασκευή 31/01/2020 20:15-21:15 intro / fitness CROSS FIT ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ 0 /15
Προσθήκη
Παρασκευή 31/01/2020 21:15-22:15 advanced CROSS FIT ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ 0 /15
Προσθήκη
Σάββατο 01 Φεβ
Σάββατο 01/02/2020 09:00-10:00 BEGINNERS-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Σάββατο 01/02/2020 09:00-10:00 BRAZILIAN BUTT* ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΦΩΤΗΣ 0 /25
Προσθήκη
Σάββατο 01/02/2020 10:00-11:00 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 6 /8
Προσθήκη
Σάββατο 01/02/2020 10:00-11:00 SUSPENSION TRAINING- ΙΜΑΝΤΕΣ* ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΦΩΤΗΣ 0 /25
Προσθήκη
Σάββατο 01/02/2020 11:00-12:00 BEGINNERS-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1 /8
Προσθήκη
Σάββατο 01/02/2020 11:30-12:30 FAT BURNING (outdoor) CROSS FIT ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΓΓΟΛΗΣ 1 /20
Προσθήκη
Σάββατο 01/02/2020 12:00-13:00 BARRE A TERRE ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 3 /25
Προσθήκη
Σάββατο 01/02/2020 18:15-19:15 wod 4 all CROSS FIT ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΓΓΟΛΗΣ 0 /20
Προσθήκη
Σάββατο 01/02/2020 18:30-19:30 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΜΑΡΙΑ 0 /25
Προσθήκη