Πλάνο Ομαδικών

Πλάνο εβδομάδας
Hμερομηνία Ώρα Αίθουσα Ομαδικό Μαθημα Γυμναστής Πληρότητα
Σάββατο 24 Αύγ
Kυριακή 25 Αύγ
Δευτέρα 26 Αύγ
Δευτέρα 26/08/2019 08:30-09:30 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Δευτέρα 26/08/2019 09:30-10:30 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1 /8
Προσθήκη
Δευτέρα 26/08/2019 10:30-11:30 BEGINNERS-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Δευτέρα 26/08/2019 12:00-13:00 TOWER-ADVANCED ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Δευτέρα 26/08/2019 13:00-14:00 TOWER-BEGINNERS ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Δευτέρα 26/08/2019 17:00-18:00 MOBILITY ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Δευτέρα 26/08/2019 18:00-19:00 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Δευτέρα 26/08/2019 19:00-20:00 BEGINNERS-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 3 /8
Προσθήκη
Δευτέρα 26/08/2019 20:00-21:00 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1 /8
Προσθήκη
Δευτέρα 26/08/2019 21:00-22:00 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1 /8
Προσθήκη
Tρίτη 27 Αύγ
Tρίτη 27/08/2019 08:30-09:30 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Tρίτη 27/08/2019 09:30-10:30 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Tρίτη 27/08/2019 10:30-11:30 MOBILITY ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Tρίτη 27/08/2019 12:00-13:00 BEGINNERS-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Tρίτη 27/08/2019 13:00-14:00 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Tρίτη 27/08/2019 16:00-17:00 TOWER-ADVANCED ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Tρίτη 27/08/2019 17:00-18:00 TOWER-BEGINNERS ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Tρίτη 27/08/2019 18:00-19:00 TOWER-BEGINNERS ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1 /8
Προσθήκη
Tρίτη 27/08/2019 19:00-20:00 TOWER-BEGINNERS ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Tρίτη 27/08/2019 20:00-21:00 TOWER-ADVANCED ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1 /8
Προσθήκη
Tετάρτη 28 Αύγ
Tετάρτη 28/08/2019 08:30-09:30 TOWER-ADVANCED ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Tετάρτη 28/08/2019 09:30-10:30 TOWER-ADVANCED ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Tετάρτη 28/08/2019 10:30-11:30 BEGINNERS-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Tετάρτη 28/08/2019 12:00-13:00 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1 /8
Προσθήκη
Tετάρτη 28/08/2019 13:00-14:00 BEGINNERS-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Tετάρτη 28/08/2019 17:00-18:00 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Tετάρτη 28/08/2019 18:00-19:00 BEGINNERS-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1 /8
Προσθήκη
Tετάρτη 28/08/2019 19:00-20:00 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2 /8
Προσθήκη
Tετάρτη 28/08/2019 20:00-21:00 BEGINNERS-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1 /8
Προσθήκη
Tετάρτη 28/08/2019 21:00-22:00 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Πέμπτη 29 Αύγ
Πέμπτη 29/08/2019 08:30-09:30 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Πέμπτη 29/08/2019 09:30-10:30 MOBILITY ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Πέμπτη 29/08/2019 10:30-11:30 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Πέμπτη 29/08/2019 12:00-13:00 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1 /8
Προσθήκη
Πέμπτη 29/08/2019 13:00-14:00 BEGINNERS-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Πέμπτη 29/08/2019 17:00-18:00 BEGINNERS-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Πέμπτη 29/08/2019 18:00-19:00 BEGINNERS-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Πέμπτη 29/08/2019 19:00-20:00 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Πέμπτη 29/08/2019 20:00-21:00 BEGINNERS-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Πέμπτη 29/08/2019 21:00-22:00 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Παρασκευή 30 Αύγ
Παρασκευή 30/08/2019 08:30-09:30 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Παρασκευή 30/08/2019 09:30-10:30 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Παρασκευή 30/08/2019 10:30-11:30 TOWER-ADVANCED ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Παρασκευή 30/08/2019 12:00-13:00 TOWER-BEGINNERS ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Παρασκευή 30/08/2019 13:00-14:00 TOWER-ADVANCED ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1 /8
Προσθήκη
Παρασκευή 30/08/2019 17:00-18:00 BEGINNERS-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Παρασκευή 30/08/2019 18:00-19:00 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Παρασκευή 30/08/2019 19:00-20:00 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2 /8
Προσθήκη
Παρασκευή 30/08/2019 20:00-21:00 BEGINNERS-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1 /8
Προσθήκη