">

Λίστα Ομαδικών Μαθημάτων
Παρασκευή
02/12/2022
Σάββατο
03/12/2022
Kυριακή
04/12/2022
Δευτέρα
05/12/2022
Tρίτη
06/12/2022
Tετάρτη
07/12/2022
Πέμπτη
08/12/2022
Πρωί
08:00-09:00
fitness
CROSS FIT
1 /25
09:30-10:30
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
08:00-09:00
fitness
CROSS FIT
0 /25
Προσθήκη
08:00-09:00
strength
CROSS FIT
0 /25
Προσθήκη
08:00-09:00
fitness
CROSS FIT
0 /25
Προσθήκη
08:00-09:00
fitness
CROSS FIT
0 /25
Προσθήκη
08:30-09:30
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
6 /8
10:30-11:30
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
08:30-09:30
REFORMER MOBILITY
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
08:30-09:30
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
08:30-09:30
TOWER-ADVANCED
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
6 /8
Προσθήκη
08:30-09:30
REFORMER- FOR ALL
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
09:00-10:00
intro / fitness
CROSS FIT
0 /25
11:30-12:30
FAT BURNING
CROSS FIT
0 /25
Προσθήκη
09:00-10:00
intro / fitness
CROSS FIT
1 /25
Προσθήκη
09:00-10:00
intro / fitness
CROSS FIT
0 /25
Προσθήκη
09:00-10:00
strength
CROSS FIT
0 /25
Προσθήκη
09:00-10:00
FAT BURNING
CROSS FIT
0 /25
Προσθήκη
09:30-10:30
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
4 /8
11:30-12:30
PILATES
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
3 /15
Προσθήκη
09:30-10:30
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
3 /8
Προσθήκη
09:30-10:30
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
09:30-10:30
CLINICAL PILATES
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
0 /15
Προσθήκη
09:30-10:30
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
09:30-10:30
ZUMBA
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
1 /15
09:30-10:30
ZUMBA
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
0 /15
Προσθήκη
09:30-10:30
PILATES
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
0 /15
Προσθήκη
10:00-11:00
intro / fitness
CROSS FIT
0 /25
Προσθήκη
09:30-10:30
BODY INTERVALS
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΚΟΣ
0 /15
Προσθήκη
10:00-11:00
intro / fitness
CROSS FIT
0 /25
10:00-11:00
FAT BURNING
CROSS FIT
0 /25
Προσθήκη
10:00-11:00
intro / fitness
CROSS FIT
0 /25
Προσθήκη
10:30-11:30
TOWER FOR ALL
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
10:00-11:00
intro / fitness
CROSS FIT
0 /25
Προσθήκη
10:30-11:30
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
3 /8
10:30-11:30
REFORMER- FOR ALL
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
10:30-11:30
REFORMER- FOR ALL
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
11:00-12:00
intro / fitness
CROSS FIT
0 /25
Προσθήκη
10:30-11:30
REFORMER MOBILITY
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
11:00-12:00
strength
CROSS FIT
0 /25
10:30-11:30
PILATES
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
0 /15
Προσθήκη
11:00-12:00
intro / fitness
CROSS FIT
0 /25
Προσθήκη
11:30-12:30
TOWER FOR ALL
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
10:30-11:30
PILATES
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΚΟΣ
0 /15
Προσθήκη
11:30-12:30
REFORMER- FOR ALL
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
4 /8
11:00-12:00
intro / fitness
CROSS FIT
0 /25
Προσθήκη
11:30-12:30
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
2 /8
Προσθήκη
11:00-12:00
intro / fitness
CROSS FIT
0 /25
Προσθήκη
11:30-12:30
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
11:30-12:30
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
Μεσημέρι
16:00-17:00
fitness
CROSS FIT
0 /25
Προσθήκη
16:00-17:00
fitness
CROSS FIT
0 /25
Προσθήκη
16:00-17:00
fitness
CROSS FIT
0 /25
Προσθήκη
16:00-17:00
fitness
CROSS FIT
0 /25
Προσθήκη
16:00-17:00
fitness
CROSS FIT
0 /25
Προσθήκη
17:00-18:00
REFORMER- FOR ALL
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
5 /8
Προσθήκη
17:00-18:00
REFORMER- FOR ALL
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
5 /8
Προσθήκη
17:00-18:00
TOWER FOR ALL
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
17:00-18:00
REFORMER- FOR ALL
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
17:00-18:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
2 /8
Προσθήκη
17:00-18:00
BARRE A TERRE
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
2 /15
Προσθήκη
17:00-18:00
PERFECT BODY
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
0 /15
Προσθήκη
17:15-18:15
intro / fitness
CROSS FIT
0 /25
Προσθήκη
17:15-18:15
intro / fitness
CROSS FIT
0 /25
Προσθήκη
17:00-18:00
PILATES
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
1 /15
Προσθήκη
17:15-18:15
intro / fitness
CROSS FIT
1 /25
Προσθήκη
17:15-18:15
weightlifting * / fitness
CROSS FIT
0 /25
Προσθήκη
17:15-18:15
strength
CROSS FIT
0 /25
Προσθήκη
Απόγευμα
18:00-19:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
4 /8
Προσθήκη
18:00-19:00
KANGOO XL
KANGOO XL
Kangoo Jumps 60-80kg
ΜΑΡΙΑ
0 /7
Προσθήκη
18:00-19:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
4 /8
Προσθήκη
18:00-19:00
TOWER-BEGINNERS
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
2 /8
Προσθήκη
18:00-19:00
REFORMER MOBILITY
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
18:00-19:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
2 /8
Προσθήκη
18:00-19:00
ZUMBA
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
4 /15
Προσθήκη
18:00-19:00
KANGOO Large
KANGOO Large
Kangoo Jumps 40-60kg
ΜΑΡΙΑ
0 /5
Προσθήκη
18:00-19:00
MOBILITY
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
0 /15
Προσθήκη
18:00-19:00
Power Bar
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
0 /15
Προσθήκη
18:00-19:00
PILATES
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
0 /15
Προσθήκη
18:00-19:00
STRETCHING
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
0 /15
Προσθήκη
18:15-19:15
intro / fitness
CROSS FIT
3 /25
Προσθήκη
18:15-19:15
wod 4 all
CROSS FIT
1 /25
Προσθήκη
18:15-19:15
intro / fitness
CROSS FIT
0 /25
Προσθήκη
18:15-19:15
intro / fitness
CROSS FIT
1 /25
Προσθήκη
18:15-19:15
intro / fitness
CROSS FIT
1 /25
Προσθήκη
18:15-19:15
intro / fitness
CROSS FIT
0 /25
Προσθήκη
19:00-20:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
19:00-20:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
3 /8
Προσθήκη
19:00-20:00
TOWER FOR ALL
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
19:00-20:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
3 /8
Προσθήκη
19:00-20:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
5 /8
Προσθήκη
19:00-20:00
PILATES
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
6 /15
Προσθήκη
19:00-20:00
ZUMBA
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
0 /15
Προσθήκη
19:00-20:00
TRAIN BOXING
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
0 /15
Προσθήκη
19:00-20:00
Bands & More
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
1 /15
Προσθήκη
19:00-20:00
TRAIN BOXING
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
0 /15
Προσθήκη
19:15-20:15
intro / fitness
CROSS FIT
0 /25
Προσθήκη
19:15-20:15
strength
CROSS FIT
1 /25
Προσθήκη
19:15-20:15
gymnastics/fitness
CROSS FIT
0 /25
Προσθήκη
19:15-20:15
intro / fitness
CROSS FIT
0 /25
Προσθήκη
19:15-20:15
intro / fitness
CROSS FIT
0 /25
Προσθήκη
20:00-21:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
3 /8
Προσθήκη
20:00-21:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
2 /8
Προσθήκη
20:00-21:00
TOWER-BEGINNERS
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
2 /8
Προσθήκη
20:00-21:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
2 /8
Προσθήκη
20:00-21:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
20:00-21:00
BRAZILIAN BUTT
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
1 /15
Προσθήκη
20:00-21:00
Cross Training
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
3 /15
Προσθήκη
20:00-21:00
FUNCTIONAL PUMP
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΚΟΣ
1 /15
Προσθήκη
20:00-21:00
TABATA INTERVALS
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
0 /15
Προσθήκη
20:00-21:00
TOTAL BODY
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΤΟΛΗΣ
0 /15
Προσθήκη
20:15-21:15
advanced
CROSS FIT
0 /25
Προσθήκη
20:15-21:15
FAT BURNING
CROSS FIT
0 /25
Προσθήκη
20:15-21:15
strength
CROSS FIT
0 /25
Προσθήκη
20:15-21:15
strength
CROSS FIT
1 /25
Προσθήκη
20:15-21:15
FAT BURNING
CROSS FIT
1 /25
Προσθήκη
21:00-22:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
21:00-22:00
TOWER-ADVANCED
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
21:00-22:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
21:00-22:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
21:00-22:00
PILATES
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΚΟΣ
4 /15
Προσθήκη
21:00-22:00
PILATES
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΚΟΣ
3 /15
Προσθήκη
21:00-22:00
Παραδοσιακοί Χοροί
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
1 /15
Προσθήκη
21:00-22:00
ZUMBA
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΤΟΛΗΣ
0 /15
Προσθήκη
21:15-22:15
advanced
CROSS FIT
0 /25
Προσθήκη
21:15-22:15
advanced
CROSS FIT
0 /25
Προσθήκη
21:15-22:15
advanced
CROSS FIT
0 /25
Προσθήκη
21:15-22:15
advanced
CROSS FIT
0 /25
Προσθήκη