">

Λίστα Ομαδικών Μαθημάτων
Kυριακή
20/06/2021
Δευτέρα
21/06/2021
Tρίτη
22/06/2021
Tετάρτη
23/06/2021
Πέμπτη
24/06/2021
Παρασκευή
25/06/2021
Σάββατο
26/06/2021
Πρωί
08:00-09:00
stength
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
2 /15
Προσθήκη
08:00-09:00
fitness
CROSS FIT
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
2 /15
Προσθήκη
08:00-09:00
fitness
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
2 /15
Προσθήκη
08:00-09:00
fitness
CROSS FIT
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
3 /15
Προσθήκη
09:30-10:30
REFORMER- FOR ALL
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
2 /8
Προσθήκη
09:00-10:00
intro / fitness
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /15
Προσθήκη
08:30-09:30
TOWER-ADVANCED
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΔΑΝΑΗ
1 /8
Προσθήκη
09:00-10:00
FAT BURNING (outdoor)
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
1 /15
Προσθήκη
08:30-09:30
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
10:30-11:30
REFORMER- FOR ALL
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
09:30-10:30
PILATES
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
1 /15
Προσθήκη
09:00-10:00
stength
CROSS FIT
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
1 /15
Προσθήκη
09:30-10:30
PILATES
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
1 /15
Προσθήκη
09:00-10:00
intro / fitness
CROSS FIT
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
11:30-12:30
FAT BURNING (outdoor)
CROSS FIT
ΧΡΗΣΤΟΣ
0 /15
Προσθήκη
09:30-10:30
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
2 /8
Προσθήκη
09:30-10:30
FITNESS EFFECT
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
2 /15
Προσθήκη
09:30-10:30
REFORMER MOBILITY
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
09:30-10:30
ZUMBA
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
1 /15
Προσθήκη
10:00-11:00
intro / fitness
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /15
Προσθήκη
09:30-10:30
TOWER-BEGINNERS
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΔΑΝΑΗ
1 /8
Προσθήκη
10:00-11:00
intro / fitness
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /15
Προσθήκη
09:30-10:30
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
2 /8
Προσθήκη
10:30-11:30
REFORMER- FOR ALL
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
10:00-11:00
intro / fitness
CROSS FIT
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
10:30-11:30
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
10:00-11:00
intro / fitness
CROSS FIT
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
11:00-12:00
intro / fitness
CROSS FIT
ΧΡΗΣΤΟΣ
0 /15
Προσθήκη
10:30-11:30
REFORMER- FOR ALL
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΔΑΝΑΗ
1 /8
Προσθήκη
11:00-12:00
intro / fitness
CROSS FIT
ΧΡΗΣΤΟΣ
0 /15
Προσθήκη
10:30-11:30
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
11:30-12:30
BJJ INTRO
BRAZILIAN JIU JITSU
ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
0 /24
Προσθήκη
11:00-12:00
intro / fitness
CROSS FIT
ΧΡΗΣΤΟΣ
0 /15
Προσθήκη
11:30-12:30
BJJ INTRO
BRAZILIAN JIU JITSU
ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
0 /24
Προσθήκη
11:00-12:00
stength
CROSS FIT
ΧΡΗΣΤΟΣ
0 /15
Προσθήκη
11:30-12:30
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
2 /8
Προσθήκη
11:30-12:30
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
Μεσημέρι
16:00-17:00
fitness
CROSS FIT
ΙΩΑΝΝΑ
0 /15
Προσθήκη
16:00-17:00
fitness
CROSS FIT
ΧΡΗΣΤΟΣ
0 /15
Προσθήκη
16:00-17:00
fitness
CROSS FIT
ΙΩΑΝΝΑ
0 /15
Προσθήκη
16:00-17:00
fitness
CROSS FIT
ΧΡΗΣΤΟΣ
0 /15
Προσθήκη
17:00-18:30
KRAV MAGA ADVANCED
KRAV MAGA
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
0 /12
Προσθήκη
17:15-18:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /15
Προσθήκη
17:15-18:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
17:15-18:15
stength
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /15
Προσθήκη
17:15-18:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
Απόγευμα
18:00-19:00
TOWER-BEGINNERS
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
18:00-19:00
REFORMER MOBILITY
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
18:00-19:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
18:00-19:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
18:15-19:15
wod 4 all
CROSS FIT
ΧΡΗΣΤΟΣ
0 /15
Προσθήκη
18:00-19:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
18:00-19:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
18:00-19:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
18:00-19:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
18:15-19:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΙΩΑΝΝΑ/ΣΑΒΒΑΣ
0 /24
Προσθήκη
18:15-19:15
stength
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /24
Προσθήκη
18:15-19:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΙΩΑΝΝΑ/ΣΑΒΒΑΣ
0 /24
Προσθήκη
18:00-19:00
ZUMBA
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
0 /15
Προσθήκη
18:30-19:30
BOXING-KICK BOXING
BOXING- KICK BOXING
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΣ
0 /12
Προσθήκη
19:00-20:00
POWER TUBES
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
1 /15
Προσθήκη
18:30-19:30
BOXING-KICK BOXING
BOXING- KICK BOXING
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΣ
0 /12
Προσθήκη
18:15-19:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /24
Προσθήκη
19:00-20:00
TRAIN BOXING
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
1 /15
Προσθήκη
19:00-20:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
2 /8
Προσθήκη
19:00-20:00
TRAIN BOXING
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
1 /15
Προσθήκη
19:00-20:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
19:00-20:00
TOWER-BEGINNERS
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
19:00-20:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
19:00-20:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
19:00-20:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
19:00-20:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
19:00-20:15
BOXING-KICK BOXING
BOXING- KICK BOXING
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΣ
0 /12
Προσθήκη
19:00-20:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
19:00-20:00
PILATES
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
1 /15
Προσθήκη
19:00-20:00
KRAV MAGA BEGINNERS
KRAV MAGA
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
0 /12
Προσθήκη
19:00-20:30
BJJ ADVANCED
BRAZILIAN JIU JITSU
ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
0 /12
Προσθήκη
19:00-20:00
KRAV MAGA BEGINNERS
KRAV MAGA
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
0 /12
Προσθήκη
19:00-20:15
BOXING-KICK BOXING
BOXING- KICK BOXING
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΣ
0 /12
Προσθήκη
19:15-20:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΙΩΑΝΝΑ/ΣΑΒΒΑΣ
1 /24
Προσθήκη
19:15-20:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ
1 /24
Προσθήκη
19:15-20:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΙΩΑΝΝΑ/ΣΑΒΒΑΣ
0 /24
Προσθήκη
19:00-20:30
BJJ ADVANCED
BRAZILIAN JIU JITSU
ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
0 /12
Προσθήκη
19:30-20:45
BJJ BEGINNERS
BRAZILIAN JIU JITSU
ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
0 /12
Προσθήκη
20:00-21:00
PILATES RINGS
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
0 /15
Προσθήκη
19:30-20:45
BJJ BEGINNERS
BRAZILIAN JIU JITSU
ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
0 /12
Προσθήκη
19:15-20:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /24
Προσθήκη
20:00-21:00
FUNCTIONAL PUMP
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΡΟΥΛΑ
2 /15
Προσθήκη
20:00-21:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
20:00-21:00
TOTAL BODY
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΡΟΥΛΑ
1 /15
Προσθήκη
20:00-21:00
TABATA INTERVALS
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
0 /15
Προσθήκη
20:00-21:00
TOWER-ADVANCED
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
20:00-21:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
20:00-21:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
20:00-21:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
20:00-21:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
20:15-21:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ
1 /24
Προσθήκη
20:00-21:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
20:00-21:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
20:15-21:15
stength
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /15
Προσθήκη
20:15-21:30
MUAY THAI
MUAY THAI
ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
0 /12
Προσθήκη
20:15-21:15
FAT BURNING (outdoor)
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
1 /15
Προσθήκη
20:15-21:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /24
Προσθήκη
20:15-21:30
MUAY THAI
MUAY THAI
ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
0 /12
Προσθήκη
20:30-22:00
BJJ INTRO/BEGINNERS
BRAZILIAN JIU JITSU
ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
0 /12
Προσθήκη
20:15-21:30
MUAY THAI
MUAY THAI
ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
0 /12
Προσθήκη
20:15-21:30
MUAY THAI
MUAY THAI
ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
0 /12
Προσθήκη
20:45-22:00
BJJ ADVANCED
BRAZILIAN JIU JITSU
ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
0 /12
Προσθήκη
21:00-22:00
TABATA INTERVALS
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
1 /15
Προσθήκη
20:45-22:00
BJJ ADVANCED
BRAZILIAN JIU JITSU
ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
0 /12
Προσθήκη
20:30-22:00
BJJ INTRO/BEGINNERS
BRAZILIAN JIU JITSU
ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
0 /12
Προσθήκη
21:00-22:00
PILATES
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΡΟΥΛΑ
1 /15
Προσθήκη
21:00-22:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
21:00-22:00
YOGA
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΡΟΥΛΑ
0 /15
Προσθήκη
21:00-22:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
21:00-22:00
TOWER-ADVANCED
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
21:00-22:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
21:00-22:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
21:15-22:15
fitness/advanced
CROSS FIT
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
21:00-22:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
21:15-22:15
fitness/advanced
CROSS FIT
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
21:00-22:00
FITNESS
GYM
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
0 /35
Προσθήκη
21:15-22:15
fitness/advanced
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /15
Προσθήκη
21:15-22:15
fitness/advanced
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /15
Προσθήκη
21:30-23:00
KRAV MAGA ADVANCED
KRAV MAGA
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
0 /12
Προσθήκη
21:30-23:00
KRAV MAGA ADVANCED
KRAV MAGA
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
0 /12
Προσθήκη