">

Λίστα Ομαδικών Μαθημάτων
Πέμπτη
28/05/2020
Παρασκευή
29/05/2020
Σάββατο
30/05/2020
Kυριακή
31/05/2020
Δευτέρα
01/06/2020
Tρίτη
02/06/2020
Tετάρτη
03/06/2020
Πρωί
08:00-09:00
fitness
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /15
08:00-09:00
fitness
CROSS FIT
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
09:00-10:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
08:00-09:00
fitness
CROSS FIT
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
08:00-09:00
stength / intro
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /15
Προσθήκη
08:00-09:00
fitness
CROSS FIT
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
08:30-09:30
REFORMER- FOR ALL
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
08:30-09:30
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
09:00-10:00
BRAZILIAN BUTT*
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΦΩΤΗΣ
0 /25
Προσθήκη
08:30-09:30
MOBILITY
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
08:30-09:30
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
08:30-09:30
TOWER-MOBILITY
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
09:00-10:00
YOGA EXCLUSIVE*
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΚΟΣ
0 /25
09:00-10:00
intro / fitness
CROSS FIT
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
10:00-11:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
09:00-10:00
intro / fitness
CROSS FIT
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
09:00-10:00
intro / fitness
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /15
Προσθήκη
09:00-10:00
stength / intro
CROSS FIT
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
09:00-10:00
FAT BURNING (outdoor)
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /15
09:30-10:30
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
10:00-11:00
SUSPENSION TRAINING- ΙΜΑΝΤΕΣ*
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΦΩΤΗΣ
0 /25
Προσθήκη
09:30-10:30
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
09:30-10:30
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
09:30-10:30
TOWER-ADVANCED
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
09:30-10:30
MOBILITY
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
10:00-11:00
PILATES EXCLUSIVE
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΔΑΝΑΗ
0 /25
Προσθήκη
11:00-12:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
10:00-11:00
CLINICAL PILATES*
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
0 /25
Προσθήκη
10:00-11:00
YOGA EXCLUSIVE*
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΚΟΣ
0 /25
Προσθήκη
10:00-11:00
intro / fitness
CROSS FIT
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
10:00-11:00
intro / fitness
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /15
10:00-11:00
gymnastics
CROSS FIT
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
11:30-12:30
FAT BURNING (outdoor)
CROSS FIT
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΓΓΟΛΗΣ
0 /20
Προσθήκη
10:00-11:00
FAT BURNING (outdoor)
CROSS FIT
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
10:00-11:00
intro / fitness
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /15
Προσθήκη
10:30-11:30
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
10:30-11:30
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
10:30-11:30
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
10:30-11:30
TOWER-ADVANCED
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
10:30-11:30
MOBILITY
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
11:00-12:00
intro / fitness
CROSS FIT
ΧΡΗΣΤΟΣ
0 /15
Προσθήκη
11:00-12:00
intro / fitness
CROSS FIT
ΧΡΗΣΤΟΣ
0 /15
11:00-12:00
stength / intro
CROSS FIT
ΧΡΗΣΤΟΣ
0 /15
Προσθήκη
11:00-12:00
intro / fitness
CROSS FIT
ΧΡΗΣΤΟΣ
0 /15
Προσθήκη
11:00-12:00
intro / fitness
CROSS FIT
ΧΡΗΣΤΟΣ
0 /15
Προσθήκη
11:00-12:00
SUSPENSION TRAINING- ΙΜΑΝΤΕΣ*
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΦΩΤΗΣ
0 /25
Προσθήκη
Μεσημέρι
12:00-13:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
12:00-13:00
TOWER-BEGINNERS
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
12:00-13:00
BARRE A TERRE
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /25
Προσθήκη
12:00-13:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
12:00-13:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
12:00-13:00
MOBILITY
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
13:00-14:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
13:00-14:00
TOWER-MOBILITY
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
13:00-14:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
13:00-14:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
13:00-14:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
16:00-17:00
fitness
CROSS FIT
ΙΩΑΝΝΑ
0 /15
16:00-17:00
fitness
CROSS FIT
ΧΡΗΣΤΟΣ
0 /15
Προσθήκη
16:00-17:00
fitness
CROSS FIT
ΧΡΗΣΤΟΣ
0 /15
Προσθήκη
16:00-17:00
fitness
CROSS FIT
ΙΩΑΝΝΑ
0 /15
Προσθήκη
16:00-17:00
fitness
CROSS FIT
ΧΡΗΣΤΟΣ
0 /15
Προσθήκη
17:00-18:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
0 /8
17:00-18:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
17:00-18:00
EXCLUSIVE FUNCTIONAL TRAINING*
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΦΩΤΗΣ
0 /25
Προσθήκη
17:00-18:00
TOWER-BEGINNERS
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
17:00-18:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
17:00-18:00
CLINICAL PILATES*
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΔΑΝΑΗ
0 /25
17:15-18:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
17:00-18:00
MOBILITY
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
17:15-18:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΙΩΑΝΝΑ
0 /15
Προσθήκη
17:15-18:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
17:15-18:15
stength / intro
CROSS FIT
ΙΩΑΝΝΑ/ΣΑΒΒΑΣ
0 /15
17:15-18:15
weightlifting * / intro
CROSS FIT
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ/ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
Απόγευμα
18:00-19:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
18:00-19:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
18:15-19:15
wod 4 all
CROSS FIT
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΓΓΟΛΗΣ
0 /20
Προσθήκη
18:00-19:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
18:00-19:00
PILATES EXCLUSIVE
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΣΟΦΙΑ
0 /25
Προσθήκη
18:00-19:00
PILATES RINGS*
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
0 /25
Προσθήκη
18:15-19:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΙΩΑΝΝΑ/ΣΑΒΒΑΣ
0 /15
Προσθήκη
18:00-19:00
YOGA EXCLUSIVE*
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
0 /25
Προσθήκη
18:30-19:30
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
0 /25
Προσθήκη
18:15-19:15
FAT BURNING (outdoor)
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
18:00-19:00
TOWER-BEGINNERS
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
18:00-19:00
MOBILITY
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
19:00-20:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
18:15-19:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
19:00-20:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
18:15-19:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΙΩΑΝΝΑ/ΣΑΒΒΑΣ
0 /15
Προσθήκη
18:15-19:15
stength / intro
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
19:15-20:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΙΩΑΝΝΑ/ΣΑΒΒΑΣ
0 /15
Προσθήκη
19:00-20:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
19:15-20:15
stength / intro
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
19:00-20:00
YOGA EXCLUSIVE*
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΡΟΥΛΑ
0 /25
Προσθήκη
19:00-20:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
20:00-21:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
19:00-20:00
PILATES EXCLUSIVE
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
0 /25
Προσθήκη
20:00-21:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
19:00-20:00
TOWER-BEGINNERS
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
19:15-20:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
20:15-21:15
FAT BURNING (outdoor)
CROSS FIT
ΙΩΑΝΝΑ/ΣΑΒΒΑΣ
0 /15
Προσθήκη
19:15-20:15
gymnastics
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
20:15-21:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
19:15-20:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΙΩΑΝΝΑ/ΣΑΒΒΑΣ
0 /15
Προσθήκη
20:00-21:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
21:00-22:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
20:00-21:00
MOBILITY
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
21:00-22:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
20:00-21:00
TOWER-ADVANCED
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
20:00-21:00
PILATES RINGS*
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
0 /25
Προσθήκη
21:00-22:00
VINYASA-HATHA YOGA*
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΚΑΡΟΛΙΝΑ
0 /25
Προσθήκη
20:15-21:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
21:00-22:00
YOGA EXCLUSIVE*
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΚΟΣ
0 /25
Προσθήκη
20:15-21:15
stength / intro
CROSS FIT
ΙΩΑΝΝΑ/ΣΑΒΒΑΣ
0 /15
Προσθήκη
20:15-21:15
intro / fitness
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
21:15-22:15
advanced
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
21:15-22:15
advanced
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
21:15-22:15
advanced
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
21:00-22:00
PILATES EXCLUSIVE
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΡΟΥΛΑ
0 /25
Προσθήκη
21:00-22:00
ADVANCED-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
21:00-22:00
TOWER-ADVANCED
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
21:15-22:15
advanced
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη
21:15-22:15
advanced
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ/ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0 /15
Προσθήκη