Λίστα Ομαδικών Μαθημάτων
Tρίτη
18/06/2019
Tετάρτη
19/06/2019
Πέμπτη
20/06/2019
Παρασκευή
21/06/2019
Σάββατο
22/06/2019
Kυριακή
23/06/2019
Δευτέρα
24/06/2019
Πρωί
08:00-09:00
crossfit
CROSS FIT
ΦΩΤΗΣ
0 /12
Προσθήκη
08:30-09:30
TOWER-ADVANCED
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
2 /8
Προσθήκη
08:00-09:00
crossfit
CROSS FIT
ΦΩΤΗΣ
0 /12
Προσθήκη
08:00-09:00
crossfit
CROSS FIT
ΦΩΤΗΣ
0 /12
Προσθήκη
09:00-10:00
Reformer-Advanced
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
10:00-11:00
intro
CROSS FIT
ΧΡΗΣΤΟΣ
0 /12
Προσθήκη
08:00-09:00
crossfit
CROSS FIT
ΦΩΤΗΣ
0 /12
Προσθήκη
08:30-09:30
Reformer-Advanced
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
6 /8
Προσθήκη
09:00-10:00
crossfit
CROSS FIT
ΦΩΤΗΣ
0 /12
Προσθήκη
08:30-09:30
Reformer-Advanced
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
2 /8
Προσθήκη
08:30-09:30
Reformer-Advanced
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
2 /8
Προσθήκη
10:00-11:00
weightlifting *
CROSS FIT
ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
0 /12
Προσθήκη
11:00-12:00
intro
CROSS FIT
ΧΡΗΣΤΟΣ
0 /16
Προσθήκη
08:30-09:30
Reformer-Advanced
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
09:00-10:00
crossfit
CROSS FIT
ΦΩΤΗΣ
0 /12
Προσθήκη
09:30-10:30
TOWER-ADVANCED
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
4 /8
Προσθήκη
09:00-10:00
Yoga
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΚΟΣ
0 /25
Προσθήκη
09:00-10:00
crossfit
CROSS FIT
ΦΩΤΗΣ
0 /12
Προσθήκη
10:00-11:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
5 /8
Προσθήκη
09:00-10:00
crossfit
CROSS FIT
ΦΩΤΗΣ
0 /12
Προσθήκη
09:30-10:30
Reformer-Advanced
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
5 /8
Προσθήκη
10:00-11:00
intro / crossfit
CROSS FIT
ΦΩΤΗΣ
0 /24
Προσθήκη
09:00-10:00
crossfit
CROSS FIT
ΦΩΤΗΣ
0 /12
Προσθήκη
09:30-10:30
Reformer-Advanced
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
2 /8
Προσθήκη
11:00-12:00
FAT BURNING (outdoor)
CROSS FIT
ΧΡΗΣΤΟΣ
4 /16
Προσθήκη
09:00-10:00
Mini Bands
MINI BANDS
ΜΑΡΙΑ
0 /20
Προσθήκη
10:00-11:00
Yoga
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΚΟΣ
2 /25
Προσθήκη
10:30-11:30
TOWER-BEGINNERS
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
09:30-10:30
Reformer-Advanced
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
4 /8
Προσθήκη
10:00-11:00
Pilates Exlusive
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΣΟΥΖΑΝΑ
0 /25
Προσθήκη
11:00-12:00
Reformer-Advanced
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
3 /8
Προσθήκη
09:30-10:30
Reformer-Advanced
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
10:00-11:00
intro / crossfit
CROSS FIT
ΦΩΤΗΣ
0 /24
Προσθήκη
11:00-12:00
intro
CROSS FIT
ΧΡΗΣΤΟΣ
0 /12
Προσθήκη
10:00-11:00
intro / crossfit
CROSS FIT
ΦΩΤΗΣ
0 /24
Προσθήκη
10:00-11:00
intro / crossfit
CROSS FIT
ΦΩΤΗΣ
0 /24
Προσθήκη
10:00-11:00
Clinical Pilates
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΔΑΝΑΗ
0 /25
Προσθήκη
10:30-11:30
Reformer-Advanced
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
3 /8
Προσθήκη
10:30-11:30
Reformer-Advanced
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
10:30-11:30
TOWER-ADVANCED
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
2 /8
Προσθήκη
10:00-11:00
intro / crossfit
CROSS FIT
ΦΩΤΗΣ
0 /24
Προσθήκη
11:00-12:00
Exlusive Functional Training
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΦΩΤΗΣ
1 /20
Προσθήκη
11:00-12:00
intro
CROSS FIT
ΧΡΗΣΤΟΣ
0 /12
Προσθήκη
11:00-12:00
Exlusive Functional Training
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΦΩΤΗΣ
1 /20
Προσθήκη
10:30-11:30
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
11:00-12:00
intro
CROSS FIT
ΧΡΗΣΤΟΣ
0 /12
Προσθήκη
11:00-12:00
Mini Bands
MINI BANDS
ΜΑΡΙΑ
0 /20
Προσθήκη
11:00-12:00
intro
CROSS FIT
ΧΡΗΣΤΟΣ
0 /12
Προσθήκη
11:00-12:00
intro
CROSS FIT
ΧΡΗΣΤΟΣ
0 /12
Προσθήκη
Μεσημέρι
12:00-13:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
3 /8
Προσθήκη
12:00-13:00
TOWER-BEGINNERS
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
12:00-13:00
Reformer-Advanced
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
2 /8
Προσθήκη
12:00-13:00
TOWER-BEGINNERS
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
12:00-13:00
Reformer-Advanced
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
2 /8
Προσθήκη
12:00-13:00
crossfit
CROSS FIT
ΧΡΗΣΤΟΣ
0 /16
Προσθήκη
12:00-13:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
13:00-14:00
Reformer-Advanced
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
13:00-14:00
TOWER-ADVANCED
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
2 /8
Προσθήκη
13:00-14:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
2 /8
Προσθήκη
13:00-14:00
TOWER-ADVANCED
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
13:00-14:00
Reformer-Advanced
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
16:00-17:00
crossfit
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /12
Προσθήκη
16:00-17:00
crossfit
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /12
Προσθήκη
16:00-17:00
crossfit
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /12
Προσθήκη
16:00-17:00
crossfit
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /12
Προσθήκη
16:00-17:00
crossfit
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /12
Προσθήκη
17:00-18:00
TOWER-BEGINNERS
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΔΑΝΑΗ
2 /8
Προσθήκη
17:00-18:00
CLX
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΣΟΥΖΑΝΑ
0 /20
Προσθήκη
17:00-18:00
Clinical Pilates
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΔΑΝΑΗ
1 /25
Προσθήκη
17:00-18:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
3 /8
Προσθήκη
17:00-18:00
Exlusive Functional Training
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΦΩΤΗΣ
0 /20
Προσθήκη
17:15-18:15
intro / crossfit
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /24
Προσθήκη
17:00-18:00
Reformer-Advanced
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
2 /8
Προσθήκη
17:00-18:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΔΑΝΑΗ
3 /8
Προσθήκη
17:15-18:15
intro / crossfit
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /24
Προσθήκη
17:00-18:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
17:15-18:15
intro / crossfit
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /24
Προσθήκη
17:15-18:15
intro / crossfit
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /24
Προσθήκη
17:15-18:15
weightlifting * / intro
CROSS FIT
ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
0 /20
Προσθήκη
17:15-18:15
intro / crossfit
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /24
Προσθήκη
Απόγευμα
18:00-19:00
Pilates Exlusive
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΣΟΦΙΑ
1 /25
Προσθήκη
18:00-19:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
6 /8
Προσθήκη
18:00-19:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΔΑΝΑΗ
8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
18:00-19:00
Yoga
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
1 /25
Προσθήκη
18:15-19:15
intro
CROSS FIT
ΧΡΗΣΤΟΣ
0 /16
Προσθήκη
18:00-19:00
Reformer-Advanced
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
3 /8
Προσθήκη
18:00-19:00
TOWER-BEGINNERS
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΔΑΝΑΗ
8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
18:15-19:15
stength / intro
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /24
Προσθήκη
18:15-19:15
intro / crossfit
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /24
Προσθήκη
18:00-19:00
Reformer-Advanced
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
4 /8
Προσθήκη
18:15-19:15
intro / crossfit
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /24
Προσθήκη
18:15-19:15
intro / crossfit
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /24
Προσθήκη
19:00-20:00
Pilates Rings
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
2 /25
Προσθήκη
19:00-20:00
Reformer-Advanced
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΔΑΝΑΗ
8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
18:15-19:15
intro / crossfit
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /24
Προσθήκη
19:00-20:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /8
Προσθήκη
19:00-20:00
Yoga
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΣΟΦΙΑ
0 /25
Προσθήκη
19:00-20:00
Reformer-Advanced
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
19:15-20:15
intro / crossfit
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /24
Προσθήκη
19:00-20:00
Pilates Exlusive
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΙΑ
1 /25
Προσθήκη
19:15-20:15
stength / intro
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /20
Προσθήκη
19:00-20:00
TOWER-BEGINNERS
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΔΑΝΑΗ
8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
19:15-20:15
intro / crossfit
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /24
Προσθήκη
20:00-21:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΔΑΝΑΗ
5 /8
Προσθήκη
19:00-20:00
Reformer-Advanced
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
20:00-21:00
Reformer-Advanced
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
4 /8
Προσθήκη
19:15-20:15
intro / crossfit
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /24
Προσθήκη
20:00-21:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
2 /8
Προσθήκη
20:15-21:15
intro / crossfit
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /24
Προσθήκη
19:15-20:15
intro / crossfit
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /24
Προσθήκη
20:15-21:15
intro / crossfit
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /24
Προσθήκη
20:00-21:00
TOWER-ADVANCED
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΔΑΝΑΗ
8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
20:15-21:15
intro / crossfit
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /24
Προσθήκη
21:00-22:00
Vinyasa-Nidra Yoga
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΚΑΡΟΛΙΝΑ
0 /25
Προσθήκη
20:00-21:00
BEGINNERS-REFORMER
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
2 /8
Προσθήκη
21:00-22:00
Yoga
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΜΑΡΚΟΣ
0 /25
Προσθήκη
20:15-21:15
intro / crossfit
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /24
Προσθήκη
21:00-22:00
Reformer-Advanced
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
4 /8
Προσθήκη
21:00-22:00
Reformer-Advanced
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΔΑΝΑΗ
2 /8
Προσθήκη
20:15-21:15
intro / crossfit
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /24
Προσθήκη
21:00-22:00
Reformer-Advanced
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
21:00-22:00
Pilates Exlusive
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EXCLUSIVE
ΡΟΥΛΑ
1 /25
Προσθήκη
21:15-22:15
crossfit
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /12
Προσθήκη
21:15-22:15
crossfit
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /12
Προσθήκη
21:15-22:15
crossfit
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /12
Προσθήκη
21:15-22:15
crossfit
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /12
Προσθήκη
21:00-22:00
TOWER-ADVANCED
ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
REFORMER
ΔΑΝΑΗ
2 /8
Προσθήκη
21:15-22:15
crossfit
CROSS FIT
ΣΑΒΒΑΣ
0 /12
Προσθήκη